Oeverreconstructie De Blauwe Pannen

Oeverreconstructie De Blauwe Pannen

In opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat De Heer land en water B.V.  een oeverreconstructie uitvoeren langs de Kromme Rijn ter plaatse van de Blauwe Pannen – De Kolk in Wijk bij Duurstede.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
  • het verrichten van grondwerk;
  • verwijderen en gedeeltelijk herplaatsen van particulieren steigers/aanlegvoorzieningen;
  • het uitvoeren van rooi- en snoeiwerkzaamheden;
  • het verwijderen van damwanden;
  • het aanbrengen van damwanden;
  • het leveren en verwerken van grond;
  • het transporteren van vrijkomende materialen naar een definitieve bestemming;
  • het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.