Leiden en Leiderdorp ONKRUIDBEHEERSING

Leiden en Leiderdorp ONKRUIDBEHEERSING

Welkom op de site van het project “Onkruidbestrijding verhardingen Leiden en Leiderdorp”. Via deze site geven wij u meer inzicht en informatie over het project.
Door de Heer land en water B.V. zijn twee percelen aangenomen. Dit betreft perceel 2 (Leiden-Zuid) en perceel 5 (Leiderdorp).

Een overzichtskaart van beide percelen is hieronder ingevoegd:
Kaart gemeente Leiden
Kaart gemeente Leiderdorp

Goed onderhoud van de openbare ruimte levert een positieve bijdrage aan uw leefgenot en uw woon- werkkwaliteit. Als aannemer willen wij graag hieraan een positieve bijdrage leveren. Binnen dit project doen wij dat door het uitvoeren van onkruidbeheersing op verhardingen.

Werkwijze

Voor het uitvoeren van onkruidbeheersing op verhardingen zijn verschillende uitvoeringsmethodes beschikbaar.

De methodes die voor dit project ingezet gaan worden zijn:

  • Heet water methode
  • Hete lucht methode
  • Borstelen

Heet water methode
Het bestrijden van onkruid met de heet water methode gebeurd machinaal met een werktuigdrager die uitgerust is met een sprinklerinstallatie die het onkruid met heet water besproeit. Of handmatig met een werkbus  uitgerust met een heet waterunit met spuitlans en slangenpakket.

Hete lucht methode
Het bestrijden van onkruid met de hete lucht methode gebeurd met een werktuigdrager die uitgerust is met een hete lucht unit die het onkruid efficiënt en plaatselijk verhit. Waar niet machinaal gewerkt kan worden gebeurt dit handmatig met een quad.

Borstelen
Het bestrijden van onkruid met de borstel methode gebeurd met een werktuigdrager uitgerust met een borstelinstallatie. Deze borstelt het onkruid weg en verwijderd de voedingsbodem.

Het toepassen van welke methode waar wordt ingezet is afhankelijk van o.a. de ondergrond, hoogte onkruid, bereikbaarheid, weersomstandigheden.

Hinder

Als aannemer proberen wij ten allen tijde om hinder voor de omgeving zo veel als mogelijk te beperken of te verminderen. Bijvoorbeeld niet tijdens de spits op hoofdwegen werkzaam zijn.

Het zal echter niet mogelijk zijn om alle hinder te voorkomen, het onkruid moet tenslotte toch beheers worden, en is inzet van materieel noodzakelijk.

 

Om op een juiste wijze uw vragen en opmerkingen over onze werkzaamheden te behandelen kunt u deze via het onderdeel contact aan ons stellen. Wij zullen uw vraag of opmerking zo snel  mogelijk behandelen en beantwoorden.