Leiderdorp GROEN

Leiderdorp GROEN

Welkom op de site van het project “Onderhoud gazons, bermen en watergangen binnen de gemeente Leiderdorp”. Via deze site willen wij u informeren over de voortgang van de werkzaamheden die wij binnen dit project uitvoeren. Algemene informatie over ons bedrijf heeft u reeds kunnen lezen op de home pagina.

Op onderstaande pagina’s kunt u nog meer informatie vinden of meldingen doen:

  1. Overzichtstekening
  2. Tijdschema
  3. Contact

Uitleg over het project staat hieronder weergegeven.

Goed onderhoud van de openbare ruimte levert een positieve bijdrage aan uw leefgenot  en uw woonkwaliteit. Als De Heer land en water willen wij graag hieraan een positieve bijdrage leveren.  Voor uw gemeente Leiderdorp als opdrachtgever maaien wij de komende jaren de gazons, bermen en ontdoen we de vijvers en watergangen van de slootvegetatie.

De gazons in de wijken zullen al naar gelang het groeiseizoen en weersomstandigheden met een frequentie gemaaid worden zodat de hoogte van het gras beperkt blijft en de meeste andere planten geen kans krijgt zich op het gazon te vestigen.

Bermen  zorgen voor een veilig gebruik van de weg. Het onderhoud van deze bermen is hierop afgestemd. Zo zullen we op kruisingen van wegen de wegbermen vaker maaien zodat u als weggebruiker goed overzicht behoud naar de overige weggebruikers. De overige bermen worden in de zomer en najaar gemaaid. Met het maaien van deze bermen wordt rekening gehouden met de aanwezige vegetatie. Bermen met een bloemrijke vegetatie worden pas gemaaid als het zaden van de aanwezige bermbloemen rijp is en zich uit kan zaaien. Hierdoor kunnen de bloemen zich vermeerderen. Bloemrijke bermen hebben een grote aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten.

Watergangen en vijvers hebben een belangrijkere functie binnen onze leefomgeving. Naast de afvoer van water en de recreatieve functie zijn sloten en vijvers steeds belangrijker als waterberging. Bij overvloedige regenval komt het water niet  meer rechtstreeks in het rioolstelsel maar wordt het eerst opgevangen in watergangen en vijvers. Hierdoor krijgen de gemalen meer tijd om het water af te voeren waardoor de wateroverlast minder wordt. Voor een goede afvoer is het belangrijk dat een sloot niet helemaal met vegetatie is begroeid. De watergangen worden daarom jaarlijks uitgemaaid. Met het maaien van de oevers zullen op diverse locaties rietkragen en andere planten blijven staan. Deze bieden schutting aan vogels en andere dieren die langs de waterkant leven.

Om genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren heeft De Heer land en water een uitgebreid machinepark. Deze machines worden bediend door daartoe opgeleide werknemers. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal in verband met terrein- en weersomstandigheden het juiste materieel worden ingezet.

Om op een juiste wijze uw vragen en opmerkingen over onze werkzaamheden te behandelen kunt u deze via het onderdeel contact aan ons stellen. Wij zullen uw vraag of opmerking zo snel  mogelijk behandelen en beantwoorden.

De dagelijkse leiding van de werkzaamheden zullen worden gecoördineerd door Nico Mulders.

Nico kunt u telefonisch bereiken op 06425 07069 en per e-mail nm@deheerlandenwater.nl