Berichten

Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt

Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt

Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt De natuur heeft zich deze zomer weer van zijn beste kant laten zien. De bloemen in de wegbermen hebben weelderig gebloeid. De gazons hebben er deze zomer als een tapijt bijgelegen en de watergangen en vijvers met hun mooie rietkragen en het aangrenzende groen verhoogde de woonkwaliteit in uw wijk. Momenteel zijn we bezig met het maaien van de wegbermen, de laatste maaibeurten van de gazons, het afsteken en snijden van de gazonkanten en het ontdoen…

Lees Meer Lees Meer

Spannende tijden

Spannende tijden

De Kromme Rijn wordt voor een belangrijk deel gevoed met inlaatwater vanuit de Nederrijn. Dit is duidelijk waarneembaar aan de stroming van het water. In de komende periode zal bij nachtvorst de vraag naar water groter worden. De fruittelers gebruiken het water om de vruchten te beschermen tegen nachtvorstschade. Hiervoor zal er meer water vanuit de Nederrijn ingelaten worden. De stroomsnelheid van het water zal hierdoor verder toenemen. Deze sterkere stroming zal de werkzaamheden zeker beïnvloeden. Hierdoor wordt de aanvoer…

Lees Meer Lees Meer

Het begin is gemaakt

Het begin is gemaakt

Na een week van voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van de oude damwand zijn we vorige week  gestart met het aanbrengen van de nieuwe damwandplanken. Deze damwandplanken zijn gefabriceerd van gerecycled kunststof.  De kunststof damwandplanken worden verticaal verankerd met houten palen.  Horizontaal wordt de damwand middels ankerstangen aan de tuinzijde van de woningen  in de grond verankerd. De nieuwe damwand wordt aan de bovenzijden met onbehandeld hardhout afgewerkt.  Al deze werkzaamheden  worden door Kobus, Piet en Teus met behulp van…

Lees Meer Lees Meer