Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt

Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt

Leiderdorp wordt winterklaar gemaakt

De natuur heeft zich deze zomer weer van zijn beste kant laten zien. De bloemen in de wegbermen hebben weelderig gebloeid. De gazons hebben er deze zomer als een tapijt bijgelegen en de watergangen en vijvers met hun mooie rietkragen en het aangrenzende groen verhoogde de woonkwaliteit in uw wijk.

Momenteel zijn we bezig met het maaien van de wegbermen, de laatste maaibeurten van de gazons, het afsteken en snijden van de gazonkanten en het ontdoen van vijvers en watergangen van de nodige vegetatie.

Hooiland-beheer-methode
Deze zomer hebben de meeste bermen weer prachtig gebloeid, andere bermen zijn rijker aan grassen dan bloemen, maar we hopen de komende jaren hier steeds meer bloemen terug te gaan zien.

Met het maaien van de bermen werken we volgens de hooiland-beheer-methode. Dat betekent dat het afgemaaide gras en bloemen een paar dagen blijven liggen zodat de zaadjes in de grond achterblijven. Na enkele dagen wordt het dan opgeruimd. Op sommige plekken, bijvoorbeeld smalle bermen en vluchtheuvels langs drukke wegen, wordt het gras gemaaid en direct afgezogen om de verkeershinder te beperken. Meerdere werkzaamheden zoals bij het hooiland-beheer-methode geven een  grote stremming voor het verkeer. Op drukke wegen zoals de Persant Snoepweg, Oude Spoorbaan en Achthovenerweg wordt er daarom alleen gemaaid en geruimd tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Dit om het woon-werkverkeer zo min mogelijk tot last te zijn. Als het af te voeren gras niet te nat is wordt het afgevoerd naar een boerderij waar het gebruikt wordt als strooiselbed voor dieren. Het overige gras wordt gecomposteerd.

Gazons
De gazons hebben er deze zomer weer mooi bijgelegen. Met het kouder worden stopt de groei van het gazongras. Gazongras groeit niet meer bij een grondtemperatuur van minder dan 5°C.  De laatste maairondes van de gazons worden in de maand november uitgevoerd. Om het gras niet over de voetpaden te laten groeien worden de randen van de gazons langs de verharding afgesneden. Dit geeft daarnaast een verzorgt beeld van de gazons en voetpaden in uw wijk.

Watergangen en vijvers
Het grootste deel van Nederland ligt onder NAP (het gemiddeld zeeniveau). Watergangen en vijvers  zorgen ervoor dat het overtollige regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Via een fijnmazig  stelsel lopen de watergangen naar een gemaal. Dit gemaal pompt het water in een boezem (hoofdwatergang). Via deze boezem wordt het overtollige water afgevoerd naar de zee.               Je kunt dit watersysteem vergelijken met de aders in ons lichaam. De aders en haarvaten zijn de grote en kleine watergangen bij u rond het huis. De boezems en hoofdwatergangen zijn de slagaderen.

Om dit afvoersysteem op orde te houden is het belangrijk dat de watergangen niet volgroeien met slootvegetatie waardoor er stagnatie in de afvoer van het water ontstaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de watergangen jaarlijks worden geschoond. Dit doen we in het najaar. De riet- en oeverplanten worden hierbij niet in zijn geheel weggehaald. Met het jaarlijks gedeeltelijk weghalen van de riet- en oeverplanten hanteert de gemeente een Natuur Vriendelijk Oeverbeleid.Deze natuur vriendelijke oevers hebben naast zijn waterkerende functie een  nadrukkelijke rol voor de natuur in en om het water. Ze verbeteren onder andere de ecologische waterkwaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.